Informasjonsmøte om granskningen av norsk politikk overfor romanifolket/taterne | Den norske Helsingforskomité

Informasjonsmøte om granskningen av norsk politikk overfor romanifolket/taterne

Informasjonsmøte om granskningen av norsk politikk overfor romanifolket/taterne

Utvalget som gransker norsk politikk overfor romanifolket/taterne, ønsker å invitere alle interesserte til et informasjonsmøte om det pågående arbeidet. Møtet vil finne sted på Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, tirsdag 28. august 2012, fra kl. 17.00-20.00.

Utvalget ble etablert i januar 2011 ved en kongelig resolusjon, og har som oppgave å undersøke statens politikk overfor romanifolket/taterne i perioden fra 1880 og fram til i dag. Sekretariatet ligger til Norsk senter for menneskerettigheter. Utvalget skal levere sin rapport i november 2013.

Det har lenge vært et ønske fra romanifolket/taterne å få en samlet vurdering av politikken. Målsetningen med undersøkelsen er å dokumentere hva som faktisk skjedde når det gjelder politikk og ulike tiltak overfor romanifolket/taterne i regi av norske myndigheter, organisasjoner, institusjoner og virksomheter i Norge. Målet er at dette vil bidra til at forsoningsprosessen mellom romanifolket/taterne og storsamfunnet fortsetter i riktig retning. I tillegg til å dokumentere fortidens politikk, vil utvalget se på dagens situasjon. Noen av spørsmålene er: Hvilke muligheter har romanifolket/taterne i dag til å utvikle sin livsstil og kultur slik de selv ønsker? Hvordan oppleves dagens minoritetspolitikk? Hvilke ønsker har romanifolket/taterne for framtiden?

Utvalget mener det er svært viktig å involvere romanifolket/taterne i utvalgsarbeidet. Utvalget hadde i november i fjor et informasjonsmøte på Glomdalsmuseet og vi ønsker denne høsten å ha to regionale informasjonsmøter, samt å invitere til tematiske dialogmøter i samarbeid med Helsingforskomiteen. I utvalget er det utnevnt observatører fra romanifolkets/taternes egne organisasjoner, men utvalget har også behov for deltakelse og innspill fra andre i gruppen.

Vårt mål for informasjonsmøtet er å informere om arbeidet, svare på spørsmål om dette, samt ta med oss innspill videre i utvalgsarbeidet.

Foreløpig informasjon om arbeidet: Utvalgets endelige rapport vil legge føringer for statens framtidige politikk. Utvalget behandler ikke enkeltsaker.

Det vil bli en enkel servering. Alle er velkomne!

Med vennlig hilsen utvalgets sekretariat: Asbjørn Eide, Karin Næss og Mari Ø. Møystad.