Kritiker i en politistat | Den norske Helsingforskomité

Kritiker i en politistat

Kritiker i en politistat

Khadija Ismailova har betalt en høy pris for å avsløre og kritisere en av verdens mest korrupte regimer.

Helsingforskomiteen har bursdag og markerer det med å trekke fram noen av Europas modigste mennesker, blant andre Khadija Ismailova. Med flere på laget kan vi få til enda mer.

 Bli en menneskerettighetsforsvarer du også - VIPPS din gave til 20935. Du kan også bli støttemedlem og betale en årlig kontingent eller gi et fast beløp i måneden. Da blir vi enda sterkere i kampen for rettferdighet i Norge og i over 20 andre land.

Khadija er undersøkende journalist og regimekritiker. Hun har avslørt korrupsjon i familiedynastiet som har makten i Aserbajdsjan.

Korrupsjonsnivået er blant de høyeste i verden, samtidig som utenlandske investeringer er avgjørende for olje- og gassektoren i landet. Statoil var lenge landets nest største utenlandske investor.

President Ilham Alijevs regime fengsler opposisjonelle, journalister og menneskerettighetsaktivister i et stort antall. Utpressing og tortur blir ofte brukt.

Presset mot regimekritikere økte i 2015, og Khadija ble arrestert og dømt til syv og et halvt års fengsel.

Khadija har vært truet og trakassert, men hun lar seg skremme. I dag er hun løslatt på prøve, men kan ikke forlate landet. Hun har mange ganger vært i Oslo som Helsingforskomitéens gjest for å presentere sitt arbeid. 

Khadija Ismailova er en av de modigste stemmene i Sør-Kaukasus.

2003 – Et familiedynasti tar over Aserbajdsjan

Kritiker i en politistat
President İlham Aliyev


Alijev-familien har regjert i Aserbajdsjan siden kort tid etter Sovjetunionens sammenbrudd. I dag er det en oljerik stat ved Kaspihavet som slår brutalt ned på regimets kritikere.

Da kommunistlederen Heydar Alijev tok over som president i det uavhengige Aserbajdsjan var landet fortsatt preget av krigen med armenerne over Nagorno-Karabakh, med store mengder internt fordrevne i Aserbajdsjan. Alijev bygget opp landets olje- og gassindustri og opprettet samtidig en autoritær stat med lite rom for kritikk.

Mange kjenner i dag Aserbajdsjan fra fotball og Eurovision, men landet har en langt mørkere side.

Etter Heydar Alijevs død i 2003 tok hans sønn, Ilham Alijev, over makten. Han har ytterligere innskrenket rettigheter for journalister og opposisjonelle i sin tid som president, og utvidet makten for sin nærmeste krets. Alijev-familien er i dag innviklet i betydelige globale korrupsjons- og bestikkelsessaker.

Varslere i Aserbajdsjan som har forsøkt å sette fokus på Alijev-familiens omgang med statlige midler har kommet under hardt press. Fra 2015 og utover har myndighetene gått systematisk til verks ved å arrestere dusinvis av journalister og kritikere. Flere har blitt dømt til årelange fengselsstraffer.

Kritiker i en politistat
Demonstrasjon i Baku. Foto Freedom House

40 år mot urett

Den norske Helsingforskomité er førti år. Feiringen handler om å huske historien for å være forberedt på fremtiden.

Komitéen ble etablert i 1977 for å støtte øst-europeiske demokratiforkjempere. Helsingforserklæringen fra 1975 var utgangspunktet for å presse myndighetene til å respektere menneskerettighetene.

Førti års menneskerettighetshistorie i Europa handler om store sprang fremover, som murens fall. Men fortsatt er diktatur, voldelige konflikter og intoleranse en viktig del av bildet.

Helsingforskomitéen bygger på ideen om internasjonal solidaritet. Organisasjonen bistår forfulgte aktivister, dokumenterer brudd på menneskerettighetene og underviser i menneskerettigheter over hele Europa.

I en verden preget av konflikt og straffefrihet for de mektige er menneskerettighetene nøkkelen til en fredeligere verden.

 

Kritiker i en politistat
Helsingforskomiteen. Foto: NHC/Trond Isaksen

(Foto av Khadija Ismailova: TT Nyhetsbyrån)