Menneskerettigheter i Grunnloven | Den norske Helsingforskomité

Menneskerettigheter i Grunnloven

Menneskerettigheter i Grunnloven

Stortingets menneskerettighetsutvalg har foreslått en begrenset revisjon av Grunnloven for å styrke menneskerettighetenes stilling. Hvis Stortinget følger opp forslaget vil Grunnloven få et eget kapittel med sentrale menneskerettigheter. Dette kan skje allerede i 2014, ved 200-årsjubileet for Grunnloven.

Helsingforskomiteen og Amnesty International Norge er positiv til utvalgets forslag, men mener at “retten til å søke asyl” burde vært inkludert. Det burde heller ikke være mulig å fravike religionsfriheten i krigs- eller krisesituasjoner.

Nedenfor følger organisasjonenes svar på noen av spørsmålene forslaget reiser. Hele det foreslåtte kapitlet er gjengitt i moderne språkdrakt til slutt i dokumentet.

Les Amnesty og Helsingforskomiteens Q & A her