Behov for regularisering av oppholdet til papirløse | Den norske Helsingforskomité

Behov for regularisering av oppholdet til papirløse

Behov for regularisering av oppholdet til papirløse

(18/10-2010) En rekke organisasjoner lanserte 31. august en bred kampanje for å sette fokus på såkalte papirløses livssituasjon i en aksjon kalt "Ingen mennesker er ulovlige".

Organisasjonene, men støtte fra Helsingforskomiteen, har nå sendt et brev til justisminister Knut Storberget der vi ber Regjeringen om å utarbeide en bestemmelse som sikrer at det blir en grense for hvor mange år mennesker i Norge kan være ulovlig i Norge. Vi ber særlig om at det blir utarbeidet bestemmelser som tydeliggjør barns behov, og at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn. Sammen med brevet er det også oversendt et bakgrunnsnotat som redegjør nærmere de papirløses situasjon og hvilke løsninger vi mener er mulige.

Les brevet til Justisminister Knut Storberget
Les bakgrunnsnotatet her

 

Kampanjen har også en egen nettside med mer informasjon om kampanjen, kampanjemateriell, hvordan du kan engasjere deg. Les mer her.