| Den norske Helsingforskomité

Norway should reduce solitary confinement

REPORT:

Norway should reduce solitary confinement

New report argues that Norway should be more restrictive in keeping suspects and convicts in solitary confinement, which may be detrimental to their health.

Les mer om Norway should reduce solitary confinement
UN Human Rights Committee presents concluding observations on Norway

UN Human Rights Committee presents concluding observations on Norway

The Committee recommends measures in regards of mental healthcare institutions, custodial facilities and legal aid.

Les mer om UN Human Rights Committee presents concluding observations on Norway
Løft for menneskerettighetsforsvarere i 2018

Løft for menneskerettighetsforsvarere i 2018

Tale på Utenriksdepartementets strategiseminar om demokrati og menneskerettigheter, 7. februar 2018

Les mer om Løft for menneskerettighetsforsvarere i 2018
Expelled from Norway, tortured

Expelled from Norway, tortured

A new report highlights cases where persons after being expelled from Norway to Afghanistan, Iran, Uzbekistan and Russia were subject to torture.

Les mer om Expelled from Norway, tortured
-Sats mer på menneskerettigheter, Erna!

- Sats mer på menneskerettigheter, Erna!

Klar melding i brev fra 21 organisasjoner til den nye Solberg-regjeringen: Legg om kursen for menneskerettigheter.

Les mer om - Sats mer på menneskerettigheter, Erna!

NGO Forum for menneskerettigheter

NGO Forum for menneskerettigheter er et nettverk av 41 norske organisasjoner som arbeider med menneskerettighetsspørsmål. Nettverket har som formål å påvirke norske myndigheter - og myndighetene i andre land – til å prioritere en prinsipiell og helhetlig politikk for å styrke menneskerettighetene gjennom internasjonale organisasjoner, og i egne land.

Les mer om NGO Forum for menneskerettigheter
Submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights

NGO-Forum for human rights:

Submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights

The Norwegian NGO forum issued a Submission for the Day of General Discussion on a draft General Comment on State Obligation under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The paper draws the attention to the increasing trend by States Parties of the Covenant in giving priority to private sector development and investments as part of international development cooperation. This trend must be accompanied by increased efforts by states of ensuring that human rights principles are respected fully by private sector actors taking part in international development cooperation.

Les mer om Submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights
Recommendations from the NGO Forum on Human Rights

UN human rights council:

Recommendations from the NGO Forum on Human Rights

The Norwegian NGO Forum on Human Rights has issued a document with recommendations for the 31st Session of the UN Human Rights Council (29 February - 24 March 2016).

Les mer om Recommendations from the NGO Forum on Human Rights
Regjeringen må ikke redusere støtten til menneskerettighetsarbeid

Norge:

Regjeringen må ikke redusere støtten til menneskerettighetsarbeid

Helsingforskomitéen har sammen med andre organisasjoner i NGO-Forum for menneskerettigheter sendt brev til statsmininister Erna Solberg med kritikk av Regjeringens forslag om å kutte i støtten til menneskerettighetsarbeid i budsjettet for 2016.

Les mer om Regjeringen må ikke redusere støtten til menneskerettighetsarbeid
Views of NGO-forum before Norway`s second Universial Periodic Review

Views of NGO-forum before Norway`s second Universial Periodic Review

In a report submitted for the Second Universal Periodic Review of Norway before the UN Human Rights Council, the NGO-Forum for Human Rights presented some main concerns and priorities from the perspective of the NGO-Forum members.

Les mer om Views of NGO-forum before Norway`s second Universial Periodic Review
Svar fra regjeringen på brev om bekymring for kutt i støtte til menneskerettighetsarbeid

Svar fra regjeringen på brev om bekymring for kutt i støtte til menneskerettighetsarbeid

Regjeringen har ved Statssekretær Tore Hattrem svart på brevet NGO forum for menneskerettigheter sendte 9. november 2015 der det uttrykkes en sterk bekymring for de omfattende kuttene i menneskerettighetsarbeid som regjeringen foreslo i sitt forslag til statsbudsjett.

Les mer om Svar fra regjeringen på brev om bekymring for kutt i støtte til menneskerettighetsarbeid
Bør akseptere klageadgang for funksjonshemmedes menneskerettigheter

Norge:

Bør akseptere klageadgang for funksjonshemmedes menneskerettigheter

Den norske Helsingforskomité støtter en uttalelse om at Norge bør ratifisere den valgfrie protokollen til FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Les mer om Bør akseptere klageadgang for funksjonshemmedes menneskerettigheter
Recommendations to the Government of Norway before the UN

NGO forum for human rights:

Recommendations to the Government of Norway before the UN

Norwegian Helsinki Committee, of behalf of the Norwegian NGO Forum for Human Rights, has submitted recommendations to the Government of Norway on human rights in 2014 at United Nations. The recommendations are particularly directed towards Norway's efforts before the UN Human Rights Council, but are relevant also to other UN bodies. Some of the issues will be discussed today when NGO forum for human rights meet with Foreign Minister Børge Brende on Norway's future human rights strategy.

Les mer om Recommendations to the Government of Norway before the UN

Ta opp Kazakhstan og Russland i FNs Menneskerettighetsråd

Dette er blant kravene som Helsingforskomiteen og 13 andre organisasjoner står samlet bak. Organisasjonen tar også til orde for norsk oppmerksomhet om Pakistan, Sri Lanka og Sudan. Sårbare grupper som trekkes fram er kasteløse, religiøse minoriteter, og mennesker som forfølges som følge av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Les mer om Ta opp Kazakhstan og Russland i FNs Menneskerettighetsråd
FNs torturkomité kritiske til Norge

FNs torturkomité kritiske til Norge

FNs torturkomite kommer med en rekke kritikkpunkter og anbefalinger til norske myndigheter etter å ha gjennomgått Norges rapport.

Les mer om FNs torturkomité kritiske til Norge
Norge må svare for seg i FNs torturkomité

Norge må svare for seg i FNs torturkomité

(Genève og Oslo, 30.10.2012) Langvarig opphold i politiarrest, isolasjon i fengsler, behandling og diagnostisering av torturskader, utlendingsinternatet på Trandum, vold mot kvinner og tvang i psykiatrien er sentrale utfordringer for Norge for fullt ut å oppfylle forpliktelsene etter torturkonvensjonen, sa Helsingforskomiteens Ole B. Lilleås til FNs torturkomité i dag.

Les mer om Norge må svare for seg i FNs torturkomité
Recommendations to the Government of Norway before the UN

NGO Forum for Human Rights:

Recommendations to the Government of Norway before the UN

Norwegian Helsinki Committee, of behalf of the Norwegian NGO Forum for Human Rights, has submitted the annual recommendations to the Government of Norway on human rights at United Nations. The recommendations are particularly directed towards Norway's efforts before the UN Human Rights Council, but are relevant also to other UN bodies.

Les mer om Recommendations to the Government of Norway before the UN
Behov for mer åpenhet og deltakelse  for frivillige organisasjoner

Menneskerettigheter i Norge:

Behov for mer åpenhet og deltakelse for frivillige organisasjoner

På vegne av en rekke representanter for norsk sivilsamfunn, alle medlemmer i NGO-forum for menneskerettigheter, har Den norske Helsingforskomité oversendt et brev til Statsminister Jens Stoltenberg, hvor organisasjoene tar opp en bekymringsverdig utvikling når det gjelder åpenhet og deltakelse for frivillige organisasjoner i spørsmål som har med Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser å gjøre.

Oppdatering 2. september 2012: Svar på brevet fra utenriksminister Jonas Gahr Støre kan leses nedenfor.

Les mer om Behov for mer åpenhet og deltakelse for frivillige organisasjoner
FNs menneskerettighetskomité kritisk til Norge

FNs menneskerettighetskomité kritisk til Norge

FNs Menneskerettighetskomité har nettopp gått gjennom Norges oppfyllelse av de sivile og politiske menneskerettighetene. På en rekke punkter kommer komiteen med kritikk av Norge, og utrykker bekymring over at Norge ikke gjør mer for å ivareta sine forpliktelser. Den norske Helsingforskomité, Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og Juss-Buss fulgte høringen og kom med mange innspill til komiteen underveis i prosessen.

Les mer om FNs menneskerettighetskomité kritisk til Norge
Høring av Norge i ICCPR

Høring av Norge i ICCPR

FNs Menneskerettighetskomité skal ta opp sivile og politiske rettigheter i Norge 24. og 25. oktober og vil deretter komme med anbefalinger til hvordan forpliktelsene etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter bedre kan oppfylles. Helsingforskomiteens Ole Benny Lilleås er sammen med andre norske frivillige organisasjoner tilstede under høringen i Genève. Du kan se høringen live ved å klikke på linken under.

Les mer om Høring av Norge i ICCPR
Brev til FNs Menneskerettighetskomité

Menneskerettigheter i Norge:

Brev til FNs Menneskerettighetskomité

FNs Menneskerettighetskomité skal ta opp Norge 24. og 25. oktober og vil deretter komme med anbefalinger til hvordan forpliktelsene etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter bedre kan oppfylles. Helsingforskomiteen har sammen med andre norske frivillige organisasjoner skrevet brev til komiteen. Brevet omhandler blant annet Dublin-returer, rettshjelp, barnets beste i utlendingsforvaltningen, behandlingen av asylsøkerbarn og systemet for bistand til torturofre. Brevet er en oppfølging av en større rapport som organisasjonene sendte til FN-komiteen tidligere i år.

Les mer om Brev til FNs Menneskerettighetskomité

FNs Menneskerettighetsråd:

Norge bør ta opp situasjonen i Russland og Turkmenistan

(15/03-2010) Norge tok opp situasjonen i Iran i sitt landinnlegg i menneskerettighetsrådet og nevnte også Sudan. Helsingforskomiteen støtter dette og er enig i at det er viktig både å ta opp den pågående menneskerettighetskrisen i Iran, samt å unngå at Iran blir medlem av Rådet, men har også bedt om at Russland og Turkmenistan kritiseres fra norsk side. Det skjedde ikke denne gangen. Neste mulighet vil være Rådets møte i juni.

Les mer om Norge bør ta opp situasjonen i Russland og Turkmenistan
Report on Civil and Political Rights in Norway

Report on Civil and Political Rights in Norway

(07/01-2011) A number of organizations in the Norwegian NGO-forum for Human Rights submitted a report to the United Nations Human Rights Committee on 30 December 2010 regarding Norway’s respect of the International Covenant on Civil and Political Rights.

Les mer om Report on Civil and Political Rights in Norway

United Nations:

Norwegian NGO forum for human rights issues recommendations for 2010

(22/02-2010) In a letter to Jonas Gahr Støre, Norwegian Minister of Foreign Affairs, the NGO forum for human rights presents recommendations on issues of concern during this years’ sessions in the UN Human Rights Council, the UN General Assembly and in Norway’s bilateral consultations.
The recommendations highlight the worsening human rights situation in Russia, where the situation in the North Caucasus is particularly alarming. Among other issues are limitations in freedom of expression for human rights defenders in China, conflict and violence in Sudan and systematic human rights violations in Turkmenistan.

Les mer om Norwegian NGO forum for human rights issues recommendations for 2010

Plass i FNs menneskerettighetsråd forplikter

(14/05-2009) - Norges medlemsskap i FNs menneskerettighetsråd innebærer en viktig forpliktelse og vil gi økt betydning internasjonalt for Norges menneskerettighetspolitikk, hvis mandatet blir forvaltet på en klok måte, sier generalsekretær Bjørn Engesland i en kommentar til innvelgelsen. Norsk NGO-forum for menneskerettigheter sendte i går sine anbefalinger til utenriksminister Jonas Gahr Støre om saker som bør få særlig oppmerksomhet i kommende sesjoner i Menneskerettighetstrådet, i Generalforsamlingen til høsten og i bilaterale forhold.

Les mer om Plass i FNs menneskerettighetsråd forplikter

Universal Periodic Review of Norway:

Recommendations from the Norwegian NGO Forum for Human Rights submitted

(20/04-2009) Today the Norwegian NGO Forum for Human Rights submitted recommendations to the UN Ruman Rights Council, regarding the Universal Periodic Review of Norway scheduled for December 2009. The Forum highlights many human rights concerns in Norway, and emphasizes the need to establish a political structure for co-ordination and system wide impetus for human rights implementation in Norway, and the adoption of a new plan of action for human rights. The Forum calls for signature and ratification of international human rights instruments and adresses in particular concerns for individuals in vulnerable positions, such as persons deprived of their liberty, in psychiatric care, and unaccompanied minor asylum seekers.

Les mer om Recommendations from the Norwegian NGO Forum for Human Rights submitted

Abolish death penalty in Europe and Central Asia

(29/04-2005) A coalition of non-governmental organizations is calling for a death penalty-free zone in Europe and Central Asia. The organizations joining this appeal are unconditionally opposed to the death penalty in all circumstances in all countries around the world on the grounds that it is a violation of the right to life and that it is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment.

Anbefalinger til FNs menneskerettighetskommisjon

(31/01-2005) Til årets møte i FNs Menneskerettighetskommisjon har 17 norske organisasjoner, deriblant Helsingforskomiteen, gått sammen om å gi sine anbefalinger til hvilke saker norske myndigheter bør vektlegge: - Menneskerettighetssituasjonen i en lang rekke land gir svært stor grunn til bekymring. Kommisjonsmøtet er en viktig mulighet til å kalle de aktuelle myndigheter og aktører til ansvar, en mulighet vi håper norske myndigheter ikke vil la gå fra seg. Særlig ber vi om at oppmerksomhet rettes mot Colombia, Nord-Korea, Russland, Sudan, Tunisia og Uganda

Les mer om Anbefalinger til FNs menneskerettighetskommisjon

NGO-forum i menneskerettighetskommisjonen

(14/03-2005) Representanter fra norsk NGO-forum deltar ved FNs 61. menneskerettighetskommisjon i Geneve 14. mars til 22. april. Helsingforskomiteens Ole Benny Lilleås følger diskusjonene om menneskerettighetenes plass i kampen mot terrorisme, med spesielt fokus på torturspørsmålet. Ellers deltar representanter fra Amnesty Norge, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp, Human Rights House Foundation og Norsk PEN. Reformer av FNs menneskerettighetsmaskinere vil være et sentralt tema under årets kommisjon. NGO-forum har i forkant utarbeidet anbefalinger til norske myndigheter om hvilke land- og temaspørsmål de bør prioritere.

Les mer om NGO-forum i menneskerettighetskommisjonen

Anbefalinger fra NGO-forum for menneskerettigheter

(10/03-2008) 13 norske organisasjoner har gått sammen om anbefalinger til hvilke saker norske myndigheter bør vektlegge i FNs menneskerettighetsråd 2008.

Les mer om Anbefalinger fra NGO-forum for menneskerettigheter

Anbefalinger til FNs fjerde sesjon i Menneskerettighetsrådet

(08/03-2007) 16 norske organisasjoner har gått sammen om anbefalinger til hvilke saker norske myndigheter bør vektlegge i FNs menneskerettighetsråd i 2007.

Les mer om Anbefalinger til FNs fjerde sesjon i Menneskerettighetsrådet

Møte i FNs menneskerettighetsråd:

NGO-forum ber Norge fremme totalt torturforbud

(20/09-2006) Flere lands regjeringer setter nå spørsmålstegn ved totalforbudet mot tortur, og håndhever ikke prinsippet tilstrekkelig. Det må Norge påpeke under møtet i FNs menneskerettighetsråd, sier Norsk NGO-forum for Menneskerettigheter.

Les mer om NGO-forum ber Norge fremme totalt torturforbud

Menneskerettslig kritikk av Norge ikke godt nok fulgt opp

(21/09-2005) NGO-forum leverte denne uken sin skyggerapport om Norges oppfyllelse av Konvensjonen for sivile og politiske rettigheter. Rapporten sier blant annet at Norge ikke har gode nok ordninger for å sikre utbedring av menneskerettslige forhold som blir kritisert av internasjonale tilsynsorganer. I desember 2004 sendte Norge inn sin rapport til FNs menneskerettighetskomité. Komiteen skal undersøke denne i mars 2006. De frivillige organisasjonene håper at skyggerapporten kan bidra til en bedre behandling av disse saksforholdene.

Les mer om Menneskerettslig kritikk av Norge ikke godt nok fulgt opp
Recommendations to Norway on questions in the United Nations in 2011

Recommendations to Norway on questions in the United Nations in 2011

Norwegian NGO Forum for Human Rights, for which the Norwegian Helsinki Committee is the secretariat, has addressed recommendations to Norway on human rights questions in the United Nations in 2011. The recommendations focus on five thematic questions and five country situations, including Belarus and Turkmenistan.

Les mer om Recommendations to Norway on questions in the United Nations in 2011
NGOer ber om redegjørelse

NGOer ber om redegjørelse

(15/02-2011) Tolv norske organisasjoner har bedt Statssekretær Erik Lahnstein om en redegjørelse i forbindelse med prosessen omkring tildelingen av et oppdrag for utredning av implikasjonene for Norge dersom Norge slutter seg til tilleggsprotokollen til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Les mer om NGOer ber om redegjørelse