Anbefalinger fra NGO-forum for menneskerettigheter | Den norske Helsingforskomité

Anbefalinger fra NGO-forum for menneskerettigheter

(10/03-2008) 13 norske organisasjoner har gått sammen om anbefalinger til hvilke saker norske myndigheter bør vektlegge i FNs menneskerettighetsråd 2008.

I et brev til Utenriksminister Jonas Gahr Støre skriver NGO-forum for menneskerettigheter:

- Vi forventer at Norge er en pådriver i menneskerettighetsspørsmål i FN. Dette gjelder overfor FNs sekretariat ledet av Generalsekretæren, i Menneskerettighetsrådet og i Generalforsamlingen. Norge bør blant annet kritisere stater for brudd på menneskerettighetene og arbeide for at viktige tematiske spørsmål knyttet til menneskerettighetene kommer høyt på dagsordenen i ulike FN-fora. Og Norge må økonomisk og på annet vis støtte arbeidet til FNs høykommissær for menneskerettigheter og andre organer som har en spesielt viktig rolle å spille i denne sammenheng.

Ole Benny Lilleås, rådgiver i Helsingforskomiteen, er i Geneve og deltar på dette syvende møte i FNs menneskerettighetsråd: - Vi får anledning til å drive lobbying for våre saker. Også i slike store prosesser som møter i FNs menneskerettighetsråd er, kan det komme konkrete resultater. Manfred Nowak, FNs spesialrepresentant for tortur, uttrykte nettopp skuffelse over at Russland ikke hadde invitert ham etter et avlyst besøk i 2006. Dette innebærer at det blir lagt et visst trykk på Russiske myndigheter, som selvfølgelig er positivt, sier Lilleås.

Les anbefalingene fra NGO-forum for menneskerettigher
Les brev til Utenriksminister Jonas Gahr Støre
FNs menneskerettighetsråd