Anbefalinger til FNs fjerde sesjon i Menneskerettighetsrådet | Den norske Helsingforskomité

Anbefalinger til FNs fjerde sesjon i Menneskerettighetsrådet

(08/03-2007) 16 norske organisasjoner har gått sammen om anbefalinger til hvilke saker norske myndigheter bør vektlegge i FNs menneskerettighetsråd i 2007.

I et brev til Utenriksminister Jonas Gahr Støre skriver NGO- forum for menneskerettigheter:

- Vi forventer at Norge vil vise pågåenhet og fasthet i menneskerettighetsspørsmål i FN. Dette gjelder overfor FNs organisasjon ved Generalsekretæren, for avskaffelse av dødsstraff og i andre menneskerettighetsspørsmål. Det gjelder åpenbart Rådet og Generalforsamlingen blant annet ved å kalle aktuelle myndigheter og aktører til ansvar for brudd på menneskerettighetene og å bringe viktige tematiske spørsmål høyere opp på agendaen. I den forbindelse ønsker vi å lede oppmerksomheten mot menneskerettighetsproblemene i Irak, Kina, Marokko og Vest-Sahara, Russland og Sudan. Situasjonen i disse landene gir åpenbart svært stor grunn til bekymring og påkaller internasjonal handling.

Helsingforskomiteen er sekretariatet for NGO-forum.

Les anbefalingene fra NGO-forum for menneskerettigheter
Les brev til Utenriksminister Jonas Gahr Støre
Link til FNs menneskerettighetsråd