Anbefalinger til FNs menneskerettighetskommisjon | Den norske Helsingforskomité

Anbefalinger til FNs menneskerettighetskommisjon

(31/01-2005) Til årets møte i FNs Menneskerettighetskommisjon har 17 norske organisasjoner, deriblant Helsingforskomiteen, gått sammen om å gi sine anbefalinger til hvilke saker norske myndigheter bør vektlegge: - Menneskerettighetssituasjonen i en lang rekke land gir svært stor grunn til bekymring. Kommisjonsmøtet er en viktig mulighet til å kalle de aktuelle myndigheter og aktører til ansvar, en mulighet vi håper norske myndigheter ikke vil la gå fra seg. Særlig ber vi om at oppmerksomhet rettes mot Colombia, Nord-Korea, Russland, Sudan, Tunisia og Uganda