Menneskerettslig kritikk av Norge ikke godt nok fulgt opp | Den norske Helsingforskomité

Menneskerettslig kritikk av Norge ikke godt nok fulgt opp

(21/09-2005) NGO-forum leverte denne uken sin skyggerapport om Norges oppfyllelse av Konvensjonen for sivile og politiske rettigheter. Rapporten sier blant annet at Norge ikke har gode nok ordninger for å sikre utbedring av menneskerettslige forhold som blir kritisert av internasjonale tilsynsorganer. I desember 2004 sendte Norge inn sin rapport til FNs menneskerettighetskomité. Komiteen skal undersøke denne i mars 2006. De frivillige organisasjonene håper at skyggerapporten kan bidra til en bedre behandling av disse saksforholdene.