NGO-forum ber Norge fremme totalt torturforbud | Den norske Helsingforskomité

NGO-forum ber Norge fremme totalt torturforbud

(20/09-2006) Flere lands regjeringer setter nå spørsmålstegn ved totalforbudet mot tortur, og håndhever ikke prinsippet tilstrekkelig. Det må Norge påpeke under møtet i FNs menneskerettighetsråd, sier Norsk NGO-forum for Menneskerettigheter.

NGO-forum ber også den norske regjeringen fokusere på globale temaer som eksempelsvis menneskerettigheter og bekjempelse av terrorisme, menneskerettighetsundervisning og vold mot kvinner.

Norge bør også rette FNs oppmerksomhet mot menneskerettighetsproblemer i Burma, Colombia, Russland, Sudan, Uganda og Usbekistan.

Les detaljerte anbefalinger til den norske delegasjonen
Les brev til Utenriksminister Jonas Gahr Støre