NGO-forum i menneskerettighetskommisjonen | Den norske Helsingforskomité

NGO-forum i menneskerettighetskommisjonen

(14/03-2005) Representanter fra norsk NGO-forum deltar ved FNs 61. menneskerettighetskommisjon i Geneve 14. mars til 22. april. Helsingforskomiteens Ole Benny Lilleås følger diskusjonene om menneskerettighetenes plass i kampen mot terrorisme, med spesielt fokus på torturspørsmålet. Ellers deltar representanter fra Amnesty Norge, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp, Human Rights House Foundation og Norsk PEN. Reformer av FNs menneskerettighetsmaskinere vil være et sentralt tema under årets kommisjon. NGO-forum har i forkant utarbeidet anbefalinger til norske myndigheter om hvilke land- og temaspørsmål de bør prioritere.