Ta opp Kazakhstan og Russland i FNs Menneskerettighetsråd | Den norske Helsingforskomité

Ta opp Kazakhstan og Russland i FNs Menneskerettighetsråd

Dette er blant kravene som Helsingforskomiteen og 13 andre organisasjoner står samlet bak. Organisasjonen tar også til orde for norsk oppmerksomhet om Pakistan, Sri Lanka og Sudan. Sårbare grupper som trekkes fram er kasteløse, religiøse minoriteter, og mennesker som forfølges som følge av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

13. februar 2012: Anbefalingene er spisset mot hva Norge gjør i FNs Menneskerettighetsråd i 2012, men er relevante også for flere andre områder av utenrikspolitikken.

Les alle anbefalingene her