Hvordan står det til med menneskerettighetene i Norge? | Den norske Helsingforskomité

Hvordan står det til med menneskerettighetene i Norge?

Hvordan står det til med menneskerettighetene i Norge?

Det må regjeringen svare for i FN i mai 2014. I likhet med alle andre stater i verden vil Norge bli gjenstand for en Universell Periodisk Undersøkelse (UPR) i FNs Menneskerettighetsråd. Det er fire år siden Norges den første gangen. Selve undersøkelsen tar en halv dag hvor alle verdens stater kan stille spørsmål eller kritisere Norge. – Forberedelsene er allerede godt i gang, og etter mai 2014 vil arbeidet med å følge opp anbefalingene om bedret praksis starte. Frivillige organisasjoner har en viktig rolle å spille hele veien, sier Ole B Lilleås i Den norske Helsingforskomité.

Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré.

14. oktober 2013. Den norske Helsingforskomité har startet et prosjekt for å informere om undersøkelsen av Norge. Organisasjoner som ønsker å lære seg mer om UPR eller som trenger råd eller leter etter relevante samarbeidspartnere kan kontakte oss for å lære mer om prosessen, sier prosjektleder Lilleås.

Nøkkelfaser i UPR-prosessen for sivilsamfunnet:

  • Rapportere direkte til FNs Høykommissær for menneskerettigheter om menneskerettighetssaker i Norge. Dette har Helsingforskomiteen allerede gjort i samarbeid med NGO-forum for menneskerettigheter.
  • Sivilsamfunnet kan kommentere på Regjeringens utkast til offisielle norsk rapport før den sendes til FN. Høringsfristen er 1. november 2013.
  • Frivillige organisasjoner kan påvirke andre lands opptreden ved undersøkelsen av Norge slik at de rette kritiske spørsmålene blir stilt. Dette kan skje i Genève rundt mars 2014, eller i januar-mars 2014 mot det diplomatiske miljøet i Oslo.
  • Frivillige organisasjoner kan være tilstede i Genève under høringen i mai 2014, men har ikke anledning til å ta ordet. Den norske Helsingforskomité vil arrangere en video-overføring av høringen til Oslo. Da kan man høre Regjeringens offisielle svar på spørsmålene og få analyse av svarene som gis.
  • Etter høringen vil det foreligge et sluttprodukt med anbefalinger som Regjeringen har akseptert overfor andre lands diplomatiske representanter. Disse forpliktelsene må følges opp i praktisk politikk og frivillige organisasjoners innsats er da viktig. Derfor vil DNH arrangere et møte med og for frivillige organisasjoner. Tema vil være hva vi hver for oss eller i felleskap kan gjøre for å bringe liv til og overvåke iverksettingen. 

Organisasjoner i Norge som ønsker rådgivning på disse spørsmålene, som ønsker å bli løpende informert om prosessen eller som gjerne vil delta kan gjerne kontakte Den norske Helsingforskomité, ved prosjektleder Ole B Lilleås, tlf 41506236 (på dagtid), e-post lilleas@nhc.no.

Prosjektet er støttet av Det norske Utenriksdepartementet ved Seksjon for menneskerettigheter og demokrati.