Aserbajdsjan | Den norske Helsingforskomité

Overvåking av utvalgte rettssaker i Aserbajdsjan

Overvåking av utvalgte rettssaker i Aserbajdsjan

Institute for peace and Democracy, ledet av den kjente menneskerettighetsaktivisten Leyla Yunus, gjennomfører prosjektet. De overvåker utvalgte, prinsipielt viktige rettssaker ved domstoler i Baku og Sumgait. Jurister skriver en rettslig vurdering av hver rettssak og publiserer dette som analyser i lokale aviser og på egen nettside. I løpet av et år overvåkes i gjennomsnitt åtte saker på denne måten, både straffesaker, som ærekrenkelsesaker mot journalister, og sivile saker. Av sivile saker er det særlig fokus på ekspropriasjon av fast eiendom, som misbrukes i stor grad av myndighetene i Aserbaijdsjan.