Russiske journalister på dialogseminar | Den norske Helsingforskomité

   Russiske journalister på dialogseminar

   Russiske journalister på dialogseminar

   I forbindelse med Den norske Helsingforskomites Barentsprosjekt besøkte 10 russiske journalister i desember Oslo for å delta på et dialogseminar.

   Seminaret fant sted på Menneskerettighetshuset i Oslo. Hovedfokuset på seminaret var hvordan journalister kan arbeide for å fremme menneskerettighetene og hvordan de kan vare på sin egen sikkerhet.

   Tidligere i 2014 har 50 journalister fra Nordvest Russland deltatt i Helsingforskomiteens opplæring i menneskerettigheter, og alle 10 som besøkte Oslo har deltatt på disse kursene. På seminaret ble det også planlagt videre aktiviteter i 2015.

   En av journalistene lagde også en reportasje om seminaret. Se videoreportasjen her.