Russiske journalister på dialogseminar | Den norske Helsingforskomité

Russiske journalister på dialogseminar

Russiske journalister på dialogseminar

I forbindelse med Den norske Helsingforskomites Barentsprosjekt besøkte 10 russiske journalister i desember Oslo for å delta på et dialogseminar.

Seminaret fant sted på Menneskerettighetshuset i Oslo. Hovedfokuset på seminaret var hvordan journalister kan arbeide for å fremme menneskerettighetene og hvordan de kan vare på sin egen sikkerhet.

Tidligere i 2014 har 50 journalister fra Nordvest Russland deltatt i Helsingforskomiteens opplæring i menneskerettigheter, og alle 10 som besøkte Oslo har deltatt på disse kursene. På seminaret ble det også planlagt videre aktiviteter i 2015.

En av journalistene lagde også en reportasje om seminaret. Se videoreportasjen her.