Andrej Sakharovs Frihetspris 2006 | Den norske Helsingforskomité

Andrej Sakharovs Frihetspris 2006

Andrej Sakharovs Frihetspris 2006

Andrej Sakharovs Frihetspris 2006 tildeles Aliaksandr Bialiatski, leder av den hviterussiske menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Center 'Viasna'.

Bialiatski får prisen for sitt forsvar av menneskerettigheter og demokrati i Hviterussland gjennom to tiår.

Med små ressurser har han gjennom organisasjonen Viasna gitt juridisk og annen hjelp til ofre for diktaturregimet. Han er gjennom sin organisasjon en menneskerettslig folkeopplyser i sitt hjemland, og i det internasjonale samfunn en anerkjent kilde til informasjon om menneskerettighetsbrudd og politiske forhold i Hviterussland.

Siden han grunnla Viasna i 1996 har Aliaksandr Bialiatski gjort det klart at han ikke har politiske ambisjoner, men velger å konsentrere sine krefter og kunnskaper i fellesskapet av frivillige organisasjoner. Han har alltid rettet fokuset mot den lille manns rettigheter og viktigheten av å forsvare disse. For det har myndighetene stilt ham for retten rundt tyve ganger.

Den norske Helsingforskomité ønsker med Sakharovs Frihetspris 2006 å:

  • påskjønne en person som i stor grad fortjener slik oppmerksomhet
  • rette internasjonalt fokus mot 'Europas siste diktatur' i ukene før det kommende presidentvalget
  • benytte en av få muligheter til å gi økonomisk støtte til menneske-rettighets- og demokratiarbeid i Hviterussland

 Mer informasjon: rådgiver Berit Lindeman: 909 333 79

Om prisvinneren

Ales Bialiatski, født 25. september 1962, er stifter og leder av Human Rights Center 'Viasna', en av Hviterusslands mest sentrale menneskerettighetsorganisasjoner. Det har gjort ham til en markert personlighet både i sfæren av uavhengige organisasjoner og i opposisjonsbevegelsen. Derfor har myndighetene stilt ham for retten rundt tyve ganger.

Bialiatski var en av initiativtagerne til demokratibevegelsen som våknet til live i Hviterussland på midten av 1980-tallet. Han representerte Belarus Popular Front da han satt i Minsk byråd fra 1991-1995. Under Lukasjenko (1994 -) ble Popular Front det eneste opposisjonspartiet i landet, med Bialiatski en periode i partiets organisasjonskomité.

Etter at han i 1996 stiftet Viasna - Hviterusslands første menneskerettighetsorganisasjon - har Ales Bialiatski imidlertid gjort det klart at han ikke ønsker noen politisk posisjon selv. Han vil i stedet konsentrere sitt engasjement for menneskerettigheter gjennom uavhengige organisasjoner. Bielatsky er formann for Working group of the Assembly of Democratic Non-Govermental Organisations, samt medlem av den hviterussiske forfatterforeningen. Som spesialist i hviterussisk språk og litteratur var han tidligere - inntil hans opposisjonelle aktiviteter gjorde det umulig - direktør for et litteraturmuseum i Minsk.

Human Rights Center 'Viasna'
Viasna (Vår) ble stiftet i perioden med massedemonstrasjoner mot Lukasjenkos folkeavstemning om grunnlovsendringer i 1996. Organisasjonen startet som en støttegruppe for arresterte demonstranter og deres familier. Siden den gang har Viasna markert seg som en av de mest vokale menneskerettighetsorganisasjonene i Hviterussland, og har etablert regionale kontorer i landets viktigste byer.

I tråd med sitt utspring er Viasna fremdeles en av svært få organisasjoner som gir konkret støtte til ofre for det totalitære regimet. For eksempel gir de fri rettshjelp til politisk straffeforforfulgte og deres slektninger ved å reise penger til dekning av bøter og å skaffe mat til de innsatte. Den siste tiden har de også lagt til rette for alternative studieplasser i utlandet for unge studenter som mister studieplassen på grunn av politisk engasjement.

Viasna med sine nå åtte ansatte er en viktig kilde både til informasjon om menneskerettighetssituasjonen og om situasjonen for det sivile samfunn generelt i Hviterussland. Informasjonen spres gjennom en trespråklig nettside, gjennom (papir)rapporter hver 14. dag og en fyldig årsrapport. Organisasjonen har også laget flere veldokumenterte spesialrapporter.

I likhet med rundt 150 andre uavhengige organisasjoner de siste årene ble Viasna fradømt sin registrering i 2002, og har siden arbeidet illegalt.

Les mer på Viasnas egne hjemmesider