Andrej Sakharovs Frihetspris 2010 | Den norske Helsingforskomité

Andrej Sakharovs Frihetspris 2010

Andrej Sakharovs Frihetspris 2010

Andrej Sakharovs Frihetspris 2010 tildeles Jevgenij Zhovtis og menneskerettighetsorganisasjonen Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law.

Helsingforskomiteens Generalsekretær Bjørn Engesland har reist til Kasakhstan, og overbringer nyheten til prisvinneren der han i dag sitter fengslet i byen Ust-Kamenogorsk.

Prisoverrekkelsen vil foregå i Det Norske Teatret torsdag 9. september klokken 15.00

Jevgenij Zhovtis har sammen med organisasjonen han leder, Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law, gjennom to tiår vært en av de mest sentrale menneskerettighetsforkjemperne i Kasakhstan. Han har gjennom dialog med styresmaktene, rapportering av menneskerettighetssituasjonen, deltakelse i internasjonale fora og gratis rettshjelp og menneskerettsundervisning for borgere av Kasakhstan, bidratt til å styrke menneskerettighetenes stilling i hjemlandet.

Zhovtis var aktivt med på å utvikle Kasakhstans menneskerettighetsplan fram mot formannskapet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i tett samarbeid med styresmaktene og det sivile samfunn. Gjennom en svært kontroversiell og kraftig kritisert rettssak etter en tragisk bilulykke ble Evgeny Zhovtis dømt til fire års fengsel i 2009. Han sitter nå fengslet i Ust-Kamenogorsk i Kasakhstan.

Den norske Helsingforskomites arbeid i Kasakhstan
Den norske Helsingforskomité har siden 1998 hatt samarbeid med lokale menneskerettighetsorganisasjoner, og arbeidet aktivt for å bedre situasjonen for menneskerettighetene i landet.

Kasakhstan har i år formannskapet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Det er et stort problem at et land som har formannskapet i OSSE ikke gjennomfører valg som kan godkjennes av samme organisasjon. Til tross for løfter om reformer for å bedre menneskerettighetssituasjonen i landet, har Kasakhstan ikke innfridd disse så langt i formannskapsperioden. Tvert imot har lokale og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner registrert økte problemer i forhold til ytrings- og mediefrihet, vilkårlige arrestasjoner og i forhold til gjennomføringen av saken mot Zhovtis. Les mer om utfordringene ved å klikke på linkene under

Norge og Kasakhstan
Norske selskaper, med Statoil i spissen, har i en årrekke investert i det olje- og gassrike Kasakhstan. Det tette bilaterale samarbeidet fikk et foreløping høydepunkt i februar i år da kronprins Haakon offisielt åpnet en norsk ambassade i hovedstaden Astana i februar i år.

Les mer om åpningen her
Les utenriksminister Jonas Gahr Støres tale i forbindelse med åpningen av ambassaden
Les mer om Norges og Kasakhstans internasjonale forbindelser

Rettssaken mot Jevgenij Zhovtis
Etter en tragisk bilulykke ble Zhovtis i 2009 dømt til fire års fengsel. Rettsaken var svært kontroversiell, og ble kraftig kritisert av internasjonale og nasjonale menneskerettighetsorganisasjoner. Les mer om rettssaken under.

Om Kasakhstan
Les mer om Kasakhstan på hjemmesiden til den kasakhstanske ambassade og på Wikipedia. Her kan du også lese mer om Kasakhstans president Nursultan Nazarbajev

Lenker til mer informasjon om Kasakhstan:

Eurasianet

Human Rights Watch

Radio Free Europe

Det kasakhiske OSCE-formannsskapet