Andrej Sakharovs frihetspris 2007 | Den norske Helsingforskomité

Andrej Sakharovs frihetspris 2007

Andrej Sakharovs frihetspris 2007

Andrej Sakharovs frihetspris 2007 tildeles Svetlana Aleksejevna Gannusjkina, leder av den russiske organisasjonen Civic Assistance Committee for hennes fremragende og modige arbeid til fremme av menneskerettighetene i Russland og Tsjetsjenia.

Den tidligere universitetslæreren i matematikk har siden 1980-årene viet sitt liv til menneskerettighetsproblemer, særlig i spørsmål knyttet til tvungen migrasjon som følge av krig og uroligheter i det tidligere Sovjetunionen.

I 1990 grunnla hun Civic Assistance Committee, som i dag er et nettverk av 58 kontorer som gir humanitær og juridisk støtte til flyktninger og internt fordrevne i 46 russiske regioner.

Andrej Sakharovs frihetsfond ble opprettet av Den norske Helsingforskomité i 1980 med samtykke og støtte fra Sakharov selv. Fondet skal hjelpe mennesker som på grunn av meninger, tro eller samvittighet er forfulgt eller fengslet. Fondets midler skal benyttes for direkte støtte til forfulgte i eget hjemland, hovedsaklig ved tildeling av Andrej Sakharovs Frihetspris. Fondets virksomhet er avgrenset til Helsingforserklæringens signaturland, det vil si medlemsstater i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE).

Årets prisutdeling skjer ved Det norske Teatret, 29. november 2007. Sakharovprisens øvrige arrangementer er åpne

Arrangementets øvrige program inkluderer:

* 28. november: dokumentarfilmen Crying Sun på Blindern

* 30. november: seminar om Russland foran Duma-valget på Menneskerettighetshuset

Alle er velkomne til disse to arrangementene.

 

Andrej Sakharovs frihetspris 2007
Gannushkina på Statsministerens kontor
Svetlana Gannusjkina i møte på Statsministerens kontor

(29/11-2007) Svetlana Gannusjkina møtte i dag ekspedisjonssjef Ingvard Havnen og rådgiver Anne-Kirsti Karlsen på Statsministerens kontor.

Havnen gratulerte på det hjerteligste Gannusjkina med Andrej Sakharov Frihetspris 2007, og uttrykte beundring for det arbeidet Civic Assistance Commitee gjør for internt fordrevne flyktninger i Russland.

- Norge er opptatt av en demokratisk utvikling i Russland, og menneskerettighetene er et av spørsmålene vi tar opp i våre samtaler med russerne på alle politiske nivåer. Menneskerettighetsspørsmålet ble senest tatt opp av Jonas Gahr Støre på hans besøk i Russland for få dager siden, og Jens Stoltenberg gjorde det samme under hans siste møte, sa Havnen.

Havnen sa også at Norge gjennom sin tette kontakt med Russland er i posisjon med mulighet til å påvirke russisk politikk.

Gannusjkina benyttet anledningen til å takke Norge for støtten hennes organisajon får til arbeidet for menneskerettigheter i Russland. Samtidig oppfordret hun norske myndigheter til å komme med klare krav om respekt for menneskerettigheter og demokratiske spilleregler i møte med russiske myndigheter.

- Et slikt press kan bidra til å snu den utviklingen som nå foregår i Russland, sa Gannusjkina.

Andrej Sakharovs frihetspris 2007
Gannusjkina i utenrikskomiteen
Russisk prisvinner møter Utenrikskomiteen

(28/11-2007) Svetlana Gannusjkina møtte i dag representanter fra Utenrikskomiteen på Stortinget.

Hun takket norske myndigheter for at Norge har tatt i mot tsjetsjenske flyktninger, men påpekte samtidig at situasjonen for tsjetsjenere i Russland fortsatt er usikker.

-I møte med russiske myndigheter bør Norge nå droppe den politiske korrektheten. Menneskerettighetene og ytringsfriheten er under konstant press, og vi blir stadig utsatt for trusler, mishandling og drap. Denne uholdbare situasjonen bør Norge ta opp med russiske myndigheter, sa hun.

Gannusjkina redegjorde også for arbeidet hennes organisajon Civic Assistance Commitee gjør for internt fordrevne i Russland. Dette arbeidet har i de senere årene blitt stadig vanskeligere å utføre, etterhvert som Putins regime har strammet grepet om det sivile samfunnet, og ytringsfriheten har blitt begrenset.

2.nestleder i Utenrikskomiteen Marit Nybakk sa hun var imponert over arbeidet Gannusjkina og hennes organisasjon gjorde for internt fordrevne og flyktninger i Russland. Hun påpekte at utenrikskomiteen medlemmer møter representanter for det offisielle Russland i forskjellige parlamentariske fora, og at spørsmålet om utviklingen i Russland, vil stå svært sentralt i disse møtene.

Gannusjkina oppfordret norske myndigheter til å fortsatt støtte oppbygningen av et levende sivilt samfunn i Russland. En slik støtte vil være svært viktig for organisajoner som arbeider for menneskerettigheter og en demokratisk utvikling i Russland. Det sivile samfunn har vanskelige levekår, og bare i inneværende år har 2300 ikke-komeriselle organisjoner lagt ned. Organisasjonene kontrolleres og overvåkes stadig sterkere av staten, og sikkerhetspolitiet FSB er et svært viktig middel for kontroll av organisajonenes aktiviteter, påpekte hun.

Hun mente støtten bør omfatte både de aktiviteter og ideer som foregår blant organisasjoner, og til humanitære prosjekter som skoler og barnehager for internt fordrevne, som Civiv Assistance Commitee driver i Russland.

Gannusjkina understreket også at alle organisajoner og personer som arbeider med menneskerettigheter i Russland er i en svært vanskelig situasjon. Det siste eksemplet på dette er leder for menneskerettighetsorganisasjonen Memorial, Oleg Orlev, som i helgen ble kidnappet og banket opp i Ingusjetias hovedstad Nazran. Gannusjkina leder Memorials program for flyktninger og internt fordrevne, og ser på denne handlingen som et forsøk fra russiske myndigheters side på å kneble Memorials arbeid for menneskerettigheter i Russland.

Andrej Sakharovs frihetspris 2007
Svetlana Gannusjkina
Svetlana Gannusjkina i Norge

(27/11-2007) Svetlana Gannusjkina, vinner av Helsingforskomiteens Sakharovpris 2007, kom til Oslo i går kveld.

Hun vil de neste dagene møte norske myndigheter for å diskutere:

 - Russland foran Duma-valget 2. desember

- norsk politikk overfor flyktninger fra Russland (Nord-Kaukasus)

Gannusjkina har følgende råd til vestlige myndigheter som diskuterer menneskerettigheter med Russland:

- Glem politisk korrekthet, men snakk høyt og direkte og vær sta. Si det tydelig, og bevis hva dere mener ved å gi flyktningestatus til de som trenger det.

I tillegg til sin egen flyktningeorganisasjon Civic Assistance Committee, leder Svetlana Gannusjkina den velkjente organisasjonen Memorials program for flyktninger og internt fordrevne i Russland. I møter med norske utlendingsmyndigheter vil hun ta opp innstrammingen overfor tsjetsjenske flyktninger, de mange avslagene for usbekiske flyktninger og behovet for overføring av særlig utsatte personer i Russland.

Russland blir stadig et farligere land for menneskerettighetsaktivister og uavhengige journalister. I Nord-Kaukasus er de særlig utsatt. Forrige uke ble opposisjonspolitikeren Farid Babajev skutt og drept i Dagestan, fire uker etter at Helsingforskomiteen møtte ham i hjembyen Makhatsjkala. I helgen ble Memorials leder Oleg Orlov sammen med tre journalister bortført av maskerte menn, banket opp og senere dumpet på et jorde i Ingusjetia.