Barentsprogram | Den norske Helsingforskomité

Barentsprogram

Barentsprogram

Helsingforskomiteens har hatt aktivitet i Barentsregionen fra 2001.

Barentsprogram

Siden 2001 har Helsingforskomite gjennomført et omfattende opplæringsarbeid i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse av journalister, ungdom, lærere, kommunalt ansatte, fengsel ansatte og politi og de som jobber med personer med spesielle behov i Sør-Varanger, Tromsø, Oslo, Murmansk, Severomorsk, Arkhangelsk og Petrozavodsk. Aktivitetene tar nytte av det store kulturelle mangfoldet i regionen og har deltagere fra mange forskjellige grupper på begge sider av den norskrussiske grensen.

Som en del av dettearbeidet, besøkte en delegasjon bestående av russiske journalister fra Barentsregionen besøkte Oslo og Drammen fra 28. november til 1.desember. Les mer om besøket her

Mål

Programmet har som målsetting å bidra til positiv utvikling i regionen, og å øke samarbeidet over grensen mellom Norge og Russland. Vi jobber for å bidra til demokratisering av samfunn og myndigheter, større deltakelse i demokratiske institusjoner og prosesser og en større tiltro til disse. Et essensielt mål for å oppnå ønsket utvikling, er et moderne og fredsorientert undervisningssystem, og vi søker å påvirke regionale og lokale myndigheter til å etablere undervisning i våre emner i det ordinære skolesystemet.

Programmet består av:

- Lobbing for undervisning i menneskerettigheter og demokratiske prosesser i Russland

- Utvikling av undervisingskompetanser hos våre partnere

- Undervisning i menneskerettigheter og demokratiske prosesser

- Aktivisme gjennom prosjektstøtte til ungdomsorganisasjoner

Vårt samarbeid med sivile organisasjoner i området i kombinasjon med samarbeid med lokale myndigheter, styrker både kontinuiteten og den lokale forankringen i programmet. Det er viktig for Helsingforskomiteen å kritisere russiske myndighetter der vi mener vi finner brudd på menneskerettighetene, men samtidig å kunne bidra til forbedring av situasjonen.

En milepæl i vårt arbeid i Barentsregionen var organisering av Murmanskkonferansen om undervisning i menneskerettighete i mars 2007. Utgangspunkt for konferansen var FNs handlingsplan for menneskerettighetsundervisning 2005-2007, og situasjonen for slik opplæring i skolesystemet, det sivile samfunn, samt for rettsamfunnets aktører i Norge og Russland.

Aktiviteter

Menneskerettighetsskoler

Helsingforskomiteens ”Menneskerettighetsskole” er et ni-dagers kurs i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og fredelig konflikthåndtering. Gjennom foredrag, diskusjoner, gruppearbeid, øvelser, drama, film og ekskursjoner oppfordres deltakerne til å engasjere seg aktivt i læringen. Skolen foregår på et kurssted der deltakere med både russisk og norsk bakgrunn både bor og lærer sammen. Siden 2001 har Helsingforskomiteen arrangert 30 slike skoler i Norge og i Russland. Ca. 750 ungdommer har deltatt. Det etableres også ungdomsgrupper som jobber med små menneskerettigehtsprosjekter.

 

Barentsprogram
Menneskerettighesskole for russisk og norsk ungdom, Trømso 2009

Menneskerettighetsskoler for lærere

Det organiseres regelmessig kurs i menneskerettighetsmetodikk for russiske lærere i både Murmansk Arkhangelsk og Kareli. Kursene gjennomføres i samarbeid med Murmansk, Severomorsk, Arkhangelsk og Petrozavodsk kommune. I tillegg til grunnleggende opplæring i menneskerettigheter, er målsettingen å overføre kunnskap om hvordan man kan bruke deltakende pedagogikk når man underviser i menneskerettigheter.

Dialog om menneskerettigheter med russiske journalister

I samarbeid med journalistorganisasjonen ”Barents Press” organiserer vi kurs om menneskerettigheter for journalister fra Murmansk, Arkhangelsk og Kareli. Journalister rekrutteres fra uavhengige media, statlige media og pressavdelinger fra kommuner (særlig fra lukkede byer ) På timeplanen står grunnleggende innføring i menneskerettigheter samt det internasjonale menneskerettighetssystemet. Særlig vekt er lagt på ytringsfrihet nasjonalt og internasjonalt og journalistenes rolle i beskyttelse av menneskerettigheter.

Journalister på Menneskerettighetshuset i Oslo.

Opplæring av fengselsansatte

I 2008 har vi begynt med opplæring i menneskerettigheter for fengselsansatte. Vi setter fokus på hele apparatet rundt innsatte før, under, og etter soning. Prioriteter i programmet er særlig kvinner og barn i fengsel og forholdet mellom innsatte og ansatte. Vi ønsker at våre aktivtiter skal være resultat av dialog om hvordan fengsel kan drives i en menneskerettighetsånd. Vi gir opplæring til medlemmer av Kommisjoner for overvåking av situasjon i lukkede institusjoner i Murmansk, Arkhangelsk og Kareli.

Menneskerettighetsskole for mennesker som jobber med personer med spesielle behov (funksjonshemmede).

Hvert år organiserer Helsingforskomiteen sammen med sine partnere flere seminar for mennesker som jobber med personer med spesielle behov med det målet at rettighetene til de personer blir respektert og promovert i virkeligheten.

Kurs for politiansatte

Helsingforskomiteen , i samarbeid med Menneskerettighetskommisjon i Murmansk fylke, rekrutterte to politimenn til Oslo Politihøyskoles kurs for politimenn. Kurset forbereder politi for deltakelse i internasjonale fredstyrker. Dette er begynnelsen på våre tiltak for politiansatte.

Prosjekt er evalert av NIBR. Report 2008:4, Building Neighbourhood, Evaluation of the Barents Secretariat's grant programme

The project has been extraordinary in that it has been able to foster trust and dialogue between Russian and Norwegian partners on potentially controversial issues surrounding human rights and multicultural dialogue while gradually increasing the scope of the collaboration. This has been done through a pragmatic analysis of opportunities, careful selection of partners, transparency, and professionalism, true sharing of ownership of and input into the project, and keeping a long-term perspective. To a certain extent the project has been vulnerable to the commitment of the partners in the project. For the most part this commitment has been strong, but at times the turn-over of people in key positions has resulted in a reduced role of at least one of the partners, although it is yet to be seen if this partner will become more active again. Continuous support from the authorities has facilitated the solution of organisational issues, such as access to the closed city of Severomorsk, visa procedures, etc. One of the major achievements has been to open up for true dialogue on human rights and multicultural understanding. No ready-made solutions have been presented from the partners, and Norwegian and Russian participants (both pupils and teachers) have been able to discuss differences in e.g. human rights emphasis. While in the beginning the teachers were mainly recruited from Norway, during the last few years there has been a better balance, and a larger number of Russian trainers and lecturers have been recruited. Norwegian participants have benefited from learning the points of view and different accentuations of Russian partners in the dialogue. The project has been visible in the local Russian setting, but there has been little coverage of the project by Norwegian media. The project partners on the Russian side have disseminated information about the activities to teachers in other parts of the Murmansk oblast’ at seminars and meetings.