Hviterussland | Den norske Helsingforskomité

Hviterussland

Hviterussland

Programmet startet i 2006 og det er et felles prosjekt mellom Den norske Helsingforskomité og lokale samarbeidspartnere.

Siden da har mange journalister, unge mennesker, lærere, og menneskerettighetsaktivister deltatt i menneskerettighetsskoler, dialoger og seminarer.

Programmets hoverfokus er:

• Undervisning i menneskerettigheter

• Utvikling av lokal undervisningskompetanse

• Utvikling av pedagogisk materiale og pedagogiske metoder

• aktivisme gjennom prosjektstøtte til ungdomsorganisasjoner

• Lobbyvirksomhet for utdanning i demokrati og menneskerettigheter

Unge aktivister som deltar på våre skoler arbeider med egne prosjekter i sine lokale samfunn og er dermed motorer for demokratisk utvikling. Dette er krevende arbeid, ofte forbundet med betydelig risiko. Arrestasjoner og fengsling blir i økende grad et problem. Og det er ikke bare aktivister, men også deres familier og pårørende som befinner seg i en svært sårbar situasjon.