Menneskerettighetsundervisning | Den norske Helsingforskomité

Menneskerettighetsundervisning

Helsingforskomiteen er en stor aktør på undervisning i menneskerettigheter og forsoning. Undervisningsprogrammet startet i Norge og på Balkan på 90-tallet og Helsingforskomiteen har nå undervisningsprogrammer på Balkan, i Ukraina, Hviterussland og i Russland.

Visjon
Den norske Helsingforskomité har drevet menneskerettighetsundervisning i Norge og utlandet siden begynnelsen av 90-tallet. Menneskerettighetene bygger på et verdigrunnlag som understreker at alle mennesker har en egen identitet og en egenverdi, og som fokuserer på menneskenes likeverd. Selv om vi er forskjellige når det gjelder kjønn, rase, farge, etnisk og religiøs bakgrunn, har vi alle de samme grunnleggende behov og de samme krav på en grunnleggende beskyttelse. Menneskerettighetslig kompetanse er en viktig tilnærminger til hvordan man kan utvikle større toleranse og respekt for andre mennesker, og til hvordan man kan bidra til å skape et bedre samfunn. Vi ønsker å gi vårt bidrag til å øke kunnskapen om demokratiske prosesser, menneskerettigheter og fredelig konflikthåndtering.

Det er tre hovedområder vi ønsker å satse på i vårt arbeid:

  • Undervisningsvirksomhet og utvikling av undervisningsmateriale og undervisningspersonal

  • Støtte til andre organisasjoner både i Norge og i utlandet for å etablere egne undervisningsvirksomheter

 

Mål
Vår satsing innen menneskerettighetsundervisning har som mål:

 

  • å formidle kunnskap og forståelse om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og fredelig konflikthåndtering, og om institusjonene som utvikler, fremmer og beskytter disse verdiene

  • å formidle kunnskap om forholdet mellom individ og menneskerettigheter

  • å formidle forståelse for hvordan menneskerettigheter kan bidra til å utvikle bedre relasjoner mellom mennesker, mer rettferdige samfunnsforhold og vilkår for at individet kan realisere seg selv

  • å skape møtested for dialog mellom mennesker med ulik bakgrunn

 

Slik ønsker vi å bidra til at mennesker engasjerer seg i samfunnet, møter andre med en positiv og åpen holdning og kan skape en ”menneskerettighetskultur”.

 

Målgrupper
Den norske Helsingforskomités hovedsatsning innen undervisning er rettet mot skolebarn, ungdom og studenter i Norge, på Balkan, i Russland og i andre land.

Det er også viktig å satse på lærere som kunnskapsspredere. Gjennom kurs gir Helsingforskomitéen lærere innsikt i menneskerettigheter og metoder som de kan benytte i sin undervisning. Komiteen kan dessuten bistå lærere med undervisningsmateriale.

Komiteen fokuserer også på innvandrere og flyktninger, særlig enslige mindreårige asylsøkere.

Dessuten ønsker komiteen å nå den offentlige administrasjon, og henvender seg derfor til kommunalt ansatte i ulike sosiale tjenester.

Journalister representerer en målgruppe som vi også ønsker å nå siden media er et viktig virkemiddel i demokratiske prosesser og aktiviteter som har som formål å fremme kunnskap om menneskerettigheter.

Politi- og fengselsansatte er en relevant målgruppe som vi også jobber med.

I tillegg fokuserer vi også på MR-aktivister fra alle sektor, mennesker som er genuint interesserte i menneskerettigheter og engasjerer seg aktivt i å fremme demokratiske og humanitære verdier.

 

Metode

Deltakende og aktive læringsmetoder

Virkelighetsorientert undervisning

Erfaringsorientert og fremtidsrettet undervisning

Prosjektarbeid

Teater i undervisning