Nord Kaukasus | Den norske Helsingforskomité

Nord Kaukasus

Målet med vårt program i Nord-Kaukasus er å bidra til en positiv utvikling i det sivile samfunn i Tsjetsjenia, Ingusjetia og Nord-Ossetia.

Vårt formål er å gi aktivister inngående kunnskap om menneskerettigheter, interkulturell forståelse og konfliktløsning, for at de skal kunne delta i utviklingen av en menneskerettighets kultur og et fungerende sivilt samfunn. Kunnskapsnivået hos deltakerne er helt sentralt for at de skal kunne lære videre, og det å lære bort med interaktive metoder og på kreativt vis gjør kompliserte spørsmål håndgripelige og inspirerende.

Unge mennesker, aktivister og lærere deltar i opplæringsaktiviteter og motiveres på denne måten til å kunne introdusere interkulturell forståelse og konfliktløsning i lokale organisasjoner, på skoler og blant sine jevnaldrende. Vi er også i ferd med å etablere en plattform i Nord-Ossetia, der unge mennesker kan samarbeide uavhengig av etnisk tilhørighet og religiøs tilhørighet. I løpet av de siste tre årene har vår deltakere hatt opplysningskampanjer om korrupsjon ved utdanningsinstitusjoner, filmfestivaler for unge, nyttårsfeiring på tvers av etniske grupper, sosiale og humanitære aksjoner, aktiviteter for mennesker med spesielle behov og mye annet.

Vi tilrettelegger også for langsiktig samarbeid om felles faglig utvikling mellom journalister fra regionen og norske partnere