Program Bygg Broer - Ikke Murer | Den norske Helsingforskomité

Program Bygg Broer - Ikke Murer

Program Bygg Broer - Ikke Murer

Programmet involverer universiteter og sivilsamfunnet i Bosnia og Hercegovina, Serbia og Kosovo.

Målet er at universiteter, de akademiske miljøene og studentene definerer sine roller i prosesser av gjenoppbygging av tillit og forsoning og aktiviserer seg i dette arbeidet i deres respektive land og i regionen. Dette gjøres gjennom etablering av et studiefag i Interkulturell forståelse og menneskerettigheter på universiteter, organisering av forsoningskonferanser, utveksling av undervisningspersonale og studenter og utvikling av faglitteratur. Programmet startet i 2010 og varer til 2015.

Program Bygg Broer - Ikke Murer
Arbeidsmøte, universiteter i Bosnia Hercegovina og DNH diskuter felles visjon for program. Sarajevo, september 2010