Ukraina | Den norske Helsingforskomité

Ukraina

Ukraina

Vårt engasjement i regionen startet i 2007 gjennom samarbeid med Ukrainian Helsinki Human Rights Union, ungdomsorganisasjonen M 'ART og 15 andre organisasjoner.

 

Prosjektet dannet grunnlag for etableringen av et ukrainsk landsdekkende program for menneskerettighetsundervisning ”Let us understand Human Rights”. Gjennom programmet får studenter, menneskerettighetsaktivister, journalister, lærere, og mennesker med spesielle behov opplæring innen menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og fredelig konflikt håndtering.

Ukraina
Menneskerettighetskole for politiansatte i Ukraina, 2010

Alle aktiviteter planlegges og gjennomføres både lokalt og på regionalt nivå, for å støtte oppbyggingen og utviklingen av det sivile samfunn i hele landet. Programmet har fått sin egen hjemmeside: www.edu.helsinki.org.ua