Religions- og livssynsfrihet må gjelde for alle | Den norske Helsingforskomité